Wie zijn wij?

 

Wat is een beroepsreferentiecentrum?

 

Een beroepsreferentiecentrum bundelt de middelen die voorhanden zijn om bepaalde beroepen te promoten via gerichte opleidingen.

Zo kunnen werknemers hun competenties opwaarderen en kunnen werkgevers makkelijker bepalen welke mannen en vrouwen voldoen aan de gekozen profielen.

 

Wanneer de publieke sector en de privésector samenwerken…

 

Aangezien heel wat bedrijven problemen hebben bij het vinden van geschikt personeel, hebben de Brusselse instellingen en de privésector besloten om beroepen binnen de logistieke sector te promoten.

Zo onststond IRIS TL uit een gezamenlijk initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse instellingen gespecialiseerd in werkgelegenheid (Actiris) en opleidingen (Bruxelles Formation, VDAB-RDB), de Haven van Brussel en het Sociaal Fonds voor Transport en Logistiek. IRIS TL maakt gebruik van statistische gegevens en het onderwijsveld om tegemoet te komen aan de concrete verwachtingen van werkgevers.

 

Leren in realistische omstandigheden!

 

Opdat de verworven vaardigheden onmiddellijk toepasbaar zouden binnen een reële werkomgeving beschikt IRIS TL over installaties en materiaal die een leerproces toelaten in reële omstandigheden. Onze gebouwen voldoen dan ook perfect aan de eisen van onze missie: 3500 m magazijn, 6,5 m stapelhoogte, aangepaste opleidingsruimtes, … .

Kortom, een omgeving die ervoor zorgt dat onze stagiaires verder kunnen evolueren binnen een context die nauw aanleunt bij hun toekomstige werkomstandigheden.

 

Opleidingen in volle ontwikkeling

 

De beschikbare middelen optimaliseren en het aanbod diversifiëren, dat is het doel van Iris TL voor de komende maanden en jaren. Om dit te bereiken blijven wij aandachtig luisteren naar de noden van de bedrijven en doen wij er alles aan om ons doelpubliek opleidingen aan te bieden die beantwoorden aan de concrete noden van de markt. Het is enkel onder deze voorwaarden dat wij er zullen in slagen onze missie in dienst van de werkgelegenheid tot een goed einde te brengen!

 

valid